Meksyk: kolejny stan za pełną ochroną
życia dzieci


Izba Deputowanych meksykańskiego stanu Veracruz przyjęła poprawkę do Konstytucji, która zapewnia całkowity zakaz aborcji bez żadnych wyjątków. Stosunkiem głosów 34 do 9 Izba Deputowanych wprowadziła do stanowej konstytucji ochronę życia „od momentu poczęcia do naturalnej śmierci”.

Czytaj więcej: Meksyk: kolejny stan za pełną ochroną życia dzieci