Pokaż # 
Tytuł Odsłony
1. Serce Jezusa – Syna Ojca Przedwiecznego 36
2. Serce Jezusa - w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone 30
3. Serce Jezusa - nieskończonego majestatu 22
4. Serce Jezusa - Świątynio Boga 24
5. Serce Jezusa - Domie Boży i Bramo Niebios 22
6. Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości 20
7. Serce Jezusa - sprawiedliwości i miłości skarbnico 23
8. Serce Jezusa - dobroci i miłości pełne 16
9. Serce Jezusa - cnót wszelkich bezdenna głębino 21
10. Serce Jezusa - w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 17
11. Serce Jezusa - w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 15
12. Serce Jezusa - z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 18
13. Serce Jezusa - odwieczne upragnienie świata 18
14. Serce Jezusa - cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 19
15. Serce Jezusa - hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają 21
16. Serce Jezusa - źródło życia i świętości 17
17. Serce Jezusa - przebłaganie za grzechy nasze 15
18. Serce Jezusa - zelżywością napełnione 20
19. Serce Jezusa - dla nieprawości naszych starte 25
20. Serce Jezusa - aż do śmierci posłuszne 19
21. Serce Jezusa - włócznią przebite 19
22. Serce Jezusa - źródło wszelkiej pociechy 19
23. Serce Jezusa - życie i zmartwychwstanie nasze 17
24. Serce Jezusa - pokoju i pojednanie nasze 26
25. Serce Jezusa - krwawa ofiaro grzeszników 15
26. Serce Jezusa - zbawienie ufających w Tobie 20
27. Serce Jezusa - nadziejo w Tobie umierających 18
28. Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych 16