Pokaż # 
Tytuł Odsłony
1. Serce Jezusa – Syna Ojca Przedwiecznego 112
2. Serce Jezusa - w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone 86
3. Serce Jezusa - nieskończonego majestatu 75
4. Serce Jezusa - Świątynio Boga 93
5. Serce Jezusa - Domie Boży i Bramo Niebios 75
6. Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości 76
7. Serce Jezusa - sprawiedliwości i miłości skarbnico 77
8. Serce Jezusa - dobroci i miłości pełne 92
9. Serce Jezusa - cnót wszelkich bezdenna głębino 74
10. Serce Jezusa - w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 77
11. Serce Jezusa - w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 66
12. Serce Jezusa - z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 64
13. Serce Jezusa - odwieczne upragnienie świata 69
14. Serce Jezusa - cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 72
15. Serce Jezusa - hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają 74
16. Serce Jezusa - źródło życia i świętości 69
17. Serce Jezusa - przebłaganie za grzechy nasze 65
18. Serce Jezusa - zelżywością napełnione 95
19. Serce Jezusa - dla nieprawości naszych starte 72
20. Serce Jezusa - aż do śmierci posłuszne 77
21. Serce Jezusa - włócznią przebite 80
22. Serce Jezusa - źródło wszelkiej pociechy 70
23. Serce Jezusa - życie i zmartwychwstanie nasze 62
24. Serce Jezusa - pokoju i pojednanie nasze 73
25. Serce Jezusa - krwawa ofiaro grzeszników 64
26. Serce Jezusa - zbawienie ufających w Tobie 70
27. Serce Jezusa - nadziejo w Tobie umierających 69
28. Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych 64