Pokaż # 
Tytuł Odsłony
1. Serce Jezusa – Syna Ojca Przedwiecznego 53
2. Serce Jezusa - w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone 45
3. Serce Jezusa - nieskończonego majestatu 36
4. Serce Jezusa - Świątynio Boga 44
5. Serce Jezusa - Domie Boży i Bramo Niebios 37
6. Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości 37
7. Serce Jezusa - sprawiedliwości i miłości skarbnico 38
8. Serce Jezusa - dobroci i miłości pełne 34
9. Serce Jezusa - cnót wszelkich bezdenna głębino 34
10. Serce Jezusa - w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 32
11. Serce Jezusa - w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 29
12. Serce Jezusa - z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 30
13. Serce Jezusa - odwieczne upragnienie świata 32
14. Serce Jezusa - cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 32
15. Serce Jezusa - hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają 33
16. Serce Jezusa - źródło życia i świętości 30
17. Serce Jezusa - przebłaganie za grzechy nasze 30
18. Serce Jezusa - zelżywością napełnione 37
19. Serce Jezusa - dla nieprawości naszych starte 37
20. Serce Jezusa - aż do śmierci posłuszne 32
21. Serce Jezusa - włócznią przebite 34
22. Serce Jezusa - źródło wszelkiej pociechy 34
23. Serce Jezusa - życie i zmartwychwstanie nasze 29
24. Serce Jezusa - pokoju i pojednanie nasze 36
25. Serce Jezusa - krwawa ofiaro grzeszników 28
26. Serce Jezusa - zbawienie ufających w Tobie 29
27. Serce Jezusa - nadziejo w Tobie umierających 30
28. Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych 29