Pokaż # 
Tytuł Odsłony
1. Serce Jezusa – Syna Ojca Przedwiecznego 401
2. Serce Jezusa - w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone 291
3. Serce Jezusa - nieskończonego majestatu 259
4. Serce Jezusa - Świątynio Boga 297
5. Serce Jezusa - Domie Boży i Bramo Niebios 267
6. Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości 276
7. Serce Jezusa - sprawiedliwości i miłości skarbnico 262
8. Serce Jezusa - dobroci i miłości pełne 305
9. Serce Jezusa - cnót wszelkich bezdenna głębino 280
10. Serce Jezusa - w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 258
11. Serce Jezusa - w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 248
12. Serce Jezusa - z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 246
13. Serce Jezusa - odwieczne upragnienie świata 255
14. Serce Jezusa - cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 254
15. Serce Jezusa - hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają 254
16. Serce Jezusa - źródło życia i świętości 271
17. Serce Jezusa - przebłaganie za grzechy nasze 250
18. Serce Jezusa - zelżywością napełnione 307
19. Serce Jezusa - dla nieprawości naszych starte 273
20. Serce Jezusa - aż do śmierci posłuszne 296
21. Serce Jezusa - włócznią przebite 273
22. Serce Jezusa - źródło wszelkiej pociechy 267
23. Serce Jezusa - życie i zmartwychwstanie nasze 256
24. Serce Jezusa - pokoju i pojednanie nasze 256
25. Serce Jezusa - krwawa ofiaro grzeszników 244
26. Serce Jezusa - zbawienie ufających w Tobie 257
27. Serce Jezusa - nadziejo w Tobie umierających 259
28. Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych 254