Pokaż # 
Tytuł Odsłony
1. Serce Jezusa – Syna Ojca Przedwiecznego 258
2. Serce Jezusa - w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone 226
3. Serce Jezusa - nieskończonego majestatu 206
4. Serce Jezusa - Świątynio Boga 246
5. Serce Jezusa - Domie Boży i Bramo Niebios 212
6. Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości 216
7. Serce Jezusa - sprawiedliwości i miłości skarbnico 212
8. Serce Jezusa - dobroci i miłości pełne 243
9. Serce Jezusa - cnót wszelkich bezdenna głębino 218
10. Serce Jezusa - w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 204
11. Serce Jezusa - w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 196
12. Serce Jezusa - z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 195
13. Serce Jezusa - odwieczne upragnienie świata 201
14. Serce Jezusa - cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 196
15. Serce Jezusa - hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają 205
16. Serce Jezusa - źródło życia i świętości 211
17. Serce Jezusa - przebłaganie za grzechy nasze 194
18. Serce Jezusa - zelżywością napełnione 246
19. Serce Jezusa - dla nieprawości naszych starte 207
20. Serce Jezusa - aż do śmierci posłuszne 229
21. Serce Jezusa - włócznią przebite 222
22. Serce Jezusa - źródło wszelkiej pociechy 201
23. Serce Jezusa - życie i zmartwychwstanie nasze 199
24. Serce Jezusa - pokoju i pojednanie nasze 203
25. Serce Jezusa - krwawa ofiaro grzeszników 192
26. Serce Jezusa - zbawienie ufających w Tobie 207
27. Serce Jezusa - nadziejo w Tobie umierających 203
28. Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych 204