Pokaż # 
Tytuł Odsłony
1. Serce Jezusa – Syna Ojca Przedwiecznego 305
2. Serce Jezusa - w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone 273
3. Serce Jezusa - nieskończonego majestatu 246
4. Serce Jezusa - Świątynio Boga 285
5. Serce Jezusa - Domie Boży i Bramo Niebios 252
6. Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości 258
7. Serce Jezusa - sprawiedliwości i miłości skarbnico 248
8. Serce Jezusa - dobroci i miłości pełne 284
9. Serce Jezusa - cnót wszelkich bezdenna głębino 260
10. Serce Jezusa - w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 242
11. Serce Jezusa - w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 232
12. Serce Jezusa - z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 232
13. Serce Jezusa - odwieczne upragnienie świata 237
14. Serce Jezusa - cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 235
15. Serce Jezusa - hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają 239
16. Serce Jezusa - źródło życia i świętości 252
17. Serce Jezusa - przebłaganie za grzechy nasze 233
18. Serce Jezusa - zelżywością napełnione 290
19. Serce Jezusa - dla nieprawości naszych starte 253
20. Serce Jezusa - aż do śmierci posłuszne 272
21. Serce Jezusa - włócznią przebite 258
22. Serce Jezusa - źródło wszelkiej pociechy 242
23. Serce Jezusa - życie i zmartwychwstanie nasze 238
24. Serce Jezusa - pokoju i pojednanie nasze 241
25. Serce Jezusa - krwawa ofiaro grzeszników 230
26. Serce Jezusa - zbawienie ufających w Tobie 244
27. Serce Jezusa - nadziejo w Tobie umierających 243
28. Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych 241