Pokaż # 
Tytuł Odsłony
1. Serce Jezusa – Syna Ojca Przedwiecznego 276
2. Serce Jezusa - w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone 244
3. Serce Jezusa - nieskończonego majestatu 223
4. Serce Jezusa - Świątynio Boga 262
5. Serce Jezusa - Domie Boży i Bramo Niebios 230
6. Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości 234
7. Serce Jezusa - sprawiedliwości i miłości skarbnico 228
8. Serce Jezusa - dobroci i miłości pełne 260
9. Serce Jezusa - cnót wszelkich bezdenna głębino 235
10. Serce Jezusa - w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 224
11. Serce Jezusa - w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 213
12. Serce Jezusa - z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 210
13. Serce Jezusa - odwieczne upragnienie świata 217
14. Serce Jezusa - cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 211
15. Serce Jezusa - hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają 220
16. Serce Jezusa - źródło życia i świętości 227
17. Serce Jezusa - przebłaganie za grzechy nasze 211
18. Serce Jezusa - zelżywością napełnione 264
19. Serce Jezusa - dla nieprawości naszych starte 226
20. Serce Jezusa - aż do śmierci posłuszne 245
21. Serce Jezusa - włócznią przebite 237
22. Serce Jezusa - źródło wszelkiej pociechy 219
23. Serce Jezusa - życie i zmartwychwstanie nasze 215
24. Serce Jezusa - pokoju i pojednanie nasze 221
25. Serce Jezusa - krwawa ofiaro grzeszników 208
26. Serce Jezusa - zbawienie ufających w Tobie 223
27. Serce Jezusa - nadziejo w Tobie umierających 223
28. Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych 219