Pokaż # 
Tytuł Odsłony
1. Serce Jezusa – Syna Ojca Przedwiecznego 220
2. Serce Jezusa - w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone 190
3. Serce Jezusa - nieskończonego majestatu 174
4. Serce Jezusa - Świątynio Boga 207
5. Serce Jezusa - Domie Boży i Bramo Niebios 179
6. Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości 183
7. Serce Jezusa - sprawiedliwości i miłości skarbnico 181
8. Serce Jezusa - dobroci i miłości pełne 207
9. Serce Jezusa - cnót wszelkich bezdenna głębino 181
10. Serce Jezusa - w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 177
11. Serce Jezusa - w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 166
12. Serce Jezusa - z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 166
13. Serce Jezusa - odwieczne upragnienie świata 169
14. Serce Jezusa - cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 167
15. Serce Jezusa - hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają 174
16. Serce Jezusa - źródło życia i świętości 174
17. Serce Jezusa - przebłaganie za grzechy nasze 165
18. Serce Jezusa - zelżywością napełnione 208
19. Serce Jezusa - dla nieprawości naszych starte 178
20. Serce Jezusa - aż do śmierci posłuszne 193
21. Serce Jezusa - włócznią przebite 190
22. Serce Jezusa - źródło wszelkiej pociechy 170
23. Serce Jezusa - życie i zmartwychwstanie nasze 168
24. Serce Jezusa - pokoju i pojednanie nasze 171
25. Serce Jezusa - krwawa ofiaro grzeszników 163
26. Serce Jezusa - zbawienie ufających w Tobie 171
27. Serce Jezusa - nadziejo w Tobie umierających 172
28. Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych 168