Pokaż # 
Tytuł Odsłony
1. Serce Jezusa – Syna Ojca Przedwiecznego 170
2. Serce Jezusa - w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone 139
3. Serce Jezusa - nieskończonego majestatu 127
4. Serce Jezusa - Świątynio Boga 150
5. Serce Jezusa - Domie Boży i Bramo Niebios 127
6. Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości 129
7. Serce Jezusa - sprawiedliwości i miłości skarbnico 128
8. Serce Jezusa - dobroci i miłości pełne 151
9. Serce Jezusa - cnót wszelkich bezdenna głębino 126
10. Serce Jezusa - w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 123
11. Serce Jezusa - w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 115
12. Serce Jezusa - z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 117
13. Serce Jezusa - odwieczne upragnienie świata 119
14. Serce Jezusa - cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 123
15. Serce Jezusa - hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają 126
16. Serce Jezusa - źródło życia i świętości 119
17. Serce Jezusa - przebłaganie za grzechy nasze 114
18. Serce Jezusa - zelżywością napełnione 153
19. Serce Jezusa - dla nieprawości naszych starte 127
20. Serce Jezusa - aż do śmierci posłuszne 139
21. Serce Jezusa - włócznią przebite 135
22. Serce Jezusa - źródło wszelkiej pociechy 119
23. Serce Jezusa - życie i zmartwychwstanie nasze 116
24. Serce Jezusa - pokoju i pojednanie nasze 121
25. Serce Jezusa - krwawa ofiaro grzeszników 113
26. Serce Jezusa - zbawienie ufających w Tobie 120
27. Serce Jezusa - nadziejo w Tobie umierających 119
28. Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych 112