Pokaż # 
Tytuł Odsłony
1. Serce Jezusa – Syna Ojca Przedwiecznego 83
2. Serce Jezusa - w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone 66
3. Serce Jezusa - nieskończonego majestatu 58
4. Serce Jezusa - Świątynio Boga 71
5. Serce Jezusa - Domie Boży i Bramo Niebios 57
6. Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości 58
7. Serce Jezusa - sprawiedliwości i miłości skarbnico 59
8. Serce Jezusa - dobroci i miłości pełne 62
9. Serce Jezusa - cnót wszelkich bezdenna głębino 55
10. Serce Jezusa - w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 53
11. Serce Jezusa - w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 49
12. Serce Jezusa - z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 49
13. Serce Jezusa - odwieczne upragnienie świata 56
14. Serce Jezusa - cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 51
15. Serce Jezusa - hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają 59
16. Serce Jezusa - źródło życia i świętości 48
17. Serce Jezusa - przebłaganie za grzechy nasze 50
18. Serce Jezusa - zelżywością napełnione 66
19. Serce Jezusa - dla nieprawości naszych starte 58
20. Serce Jezusa - aż do śmierci posłuszne 51
21. Serce Jezusa - włócznią przebite 61
22. Serce Jezusa - źródło wszelkiej pociechy 52
23. Serce Jezusa - życie i zmartwychwstanie nasze 48
24. Serce Jezusa - pokoju i pojednanie nasze 56
25. Serce Jezusa - krwawa ofiaro grzeszników 48
26. Serce Jezusa - zbawienie ufających w Tobie 53
27. Serce Jezusa - nadziejo w Tobie umierających 53
28. Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych 48