Pokaż # 
Tytuł Odsłony
1. Serce Jezusa – Syna Ojca Przedwiecznego 234
2. Serce Jezusa - w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone 201
3. Serce Jezusa - nieskończonego majestatu 185
4. Serce Jezusa - Świątynio Boga 221
5. Serce Jezusa - Domie Boży i Bramo Niebios 190
6. Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości 194
7. Serce Jezusa - sprawiedliwości i miłości skarbnico 192
8. Serce Jezusa - dobroci i miłości pełne 219
9. Serce Jezusa - cnót wszelkich bezdenna głębino 193
10. Serce Jezusa - w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności 187
11. Serce Jezusa - w którym sobie Ojciec bardzo upodobał 177
12. Serce Jezusa - z którego pełni wszyscyśmy otrzymali 176
13. Serce Jezusa - odwieczne upragnienie świata 179
14. Serce Jezusa - cierpliwe i wielkiego miłosierdzia 177
15. Serce Jezusa - hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają 184
16. Serce Jezusa - źródło życia i świętości 184
17. Serce Jezusa - przebłaganie za grzechy nasze 174
18. Serce Jezusa - zelżywością napełnione 219
19. Serce Jezusa - dla nieprawości naszych starte 188
20. Serce Jezusa - aż do śmierci posłuszne 206
21. Serce Jezusa - włócznią przebite 201
22. Serce Jezusa - źródło wszelkiej pociechy 180
23. Serce Jezusa - życie i zmartwychwstanie nasze 179
24. Serce Jezusa - pokoju i pojednanie nasze 181
25. Serce Jezusa - krwawa ofiaro grzeszników 174
26. Serce Jezusa - zbawienie ufających w Tobie 182
27. Serce Jezusa - nadziejo w Tobie umierających 182
28. Serce Jezusa - rozkoszy wszystkich świętych 180